condominium-690086_1920

החזון שלנו

החזון העיקרי של האתר שאותו אנו מנהלים, הוא לבנות קהילה אחידה של מקצועיים בכל מיני תחום: מדיני עבודה ועד למשפחה ותחבורה. מעבר לכך, שיטות העבודה שלנו הן מהמתקדמות בתחום הנדל"ן. אנו מקפידים על מוסר עבודה גבוה, על דיסקרטיות, ועל נהלי עבודה קפדניים. החל מניתוח וזיהוי צרכיו של הלקוח וכלה באיתור הנכס המושלם עבורו.

אנו שומרים על קשר שוטף עם לקוחותינו ומעניקים להם ליווי צמוד ותמיכה בכל עניין. הן באמצעות הצוות והן ע"י גורמים מקצועיים חיצוניים. המידע העדכני השוטף המגיע באופן קבוע למערכת ו"המשוב" מהשטח הם הכלים המקנים לנו את האפשרות לתת מענה נכון וטוב ללקוחותינו.

בקשת צוות מיומן ומקצועי אשר עבר הכשרות והוסמך ע"י משרד המשפטים.

תחומי הפעילות שלנו בנדל"ן נטו:

א.שיווק פרויקטים חדשים 
גיבוש אסטרטגיה שיווקית מתחילתו של הפרויקט ועד לאכלוסו.

ב.שיווק ותיווך נדל"ן מיד שנייה 
התמחות נרחבת באיתור דירות ובתים פרטיים עבור לקוחות המעוניינים לשפר דיור ואף ללקוחות המעוניינים למכור נכס ליווי וסיוע מתחילתו של התהליך ועד לסיומו.

ג.נכסים מניבים 
איתור נכסים מניבים לתקופות ארוכות סביב המוסדות להשכלה גבוהה עבור משקיעים המעוניינים בתשואה גבוהה.

ד.נכסים להשבחה 
למשקיעים המעוניינים להעלות את מחיר הנכס בתקופה קצרה לאחר השבחתו.

פורום דיני עבודה

פורום דיני העבודה, שבו תוכלו לדון בכל היבטי העבודה בפורום אישי ומקצועי.

משפחה וכלכלה

פורום משפחה וכלכלה, שבו תוכלו לדון על מגוון נוספים הנוגעים למשפחה, לכלכלה, ואפילו למערכת הבניין.

תחבורה וכבישים

ניתן לדון בפורום זה, בכל הנושא לתחבורה וכבישים. כולל הכרזות לגבי תחבורה פרטית לדוגמא: אופניים חשמליים, קורקינט ועוד.

- תמיד טוב להיות בקשר -